ขั้นตอนการสมัคร    VDO
1. กดปุ่ม "สมัครเพื่อเข้าระบบ"
2. เข้าระบบด้วย
(ถ้าเป็นมือถือ ให้กดเมนู มุมบนขวา)

   2.1 รหัสประจำตัวประชาชน
   2.2 เบอร์มือถือ / วันเดือนปีเกิด
   2.3 กดปุ่ม "Login"
3. เลือกรอบสมัคร
   3.1 กดปุ่ม "เลือกสาขาวิชา"
   3.2 กดปุ่ม "สมัครสาขาวิชานี้"ตามต้องการ
   3.3 กดปุ่ม "ยืนยัน"
   3.4 กดปุ่ม "ตกลง"เพื่อยืนยันการสมัคร
   3.5 กดปุ่ม "พิมพ์ใบสมัคร"
4. ชำระเงินค่าสมัคร (ภาคปกติ 200 บาท, ภาคพิเศษ กศ.บป. 300 บาท)
   4.1 ชำระเงินค่าสมัคร ณ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือ
   4.2 ชำระผ่าน App Krungthai NEXT วิธีการชำชะผ่านแอพ คลิก
ระบบจะทำการยืนยันการสมัครในวันถัดไป

5. ตรวจสอบสถานะการสมัคร
(ถ้าเป็นมือถือ ให้กดเมนู มุมบนขวา)

   5.1 กดเมนู "2.สาขาวิชาที่เลือก"
   5.2 สถานะ "จ่ายธนาคาร / จ่ายการเงิน"
   5.3 จบขั้นตอนการสมัคร
6. ให้รอดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ ac.kru.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม